برچسب: تشکر سازمان ملل متحد از خودداری یک شرکت برای فروش داروی اعدام به آمریکا

کار خیلی راحت برای صمیمی شدن با همسر

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از مسیر خوشبختی، برای صمیمی شدن با همسرتان به او بگویید «دوستت دارم»   درست است که می دانید همسرتان شما...