تصفیه آب صنعتی

کسب و کار

ORP چیست؟ و چگونه فاضلاب را نجات میدهد

رودکسو
 ORP چیست؟ ORP یا Oxidation Reduction Potential، که به عنوان شاخصی در صنعت آب و فاضلاب استفاده می‌شود، مقدار مواد اکسیدکننده و کاهنده را در محیط آبی اندازه‌گیری...