برچسب: تفاهمنامه

آخرین اخبار علمی و فناوری

گسترش همکاری علمی دانشکده‌های علوم‌تربیتی و روانشناسی دو دانشگاه شیراز و شهید چمران

رودکسو
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده‌های علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه شهیدچمران اهواز توسط معاونان پژوهش و فناوری دو دانشگاه به امضاء رسید. تفاهم‌نامه همکاری...
آخرین اخبار اقتصادی

ایران و پاکستان تفاهمنامه اجرای استانداردسازی و کنترل کیفیت را امضا کردند

رودکسو
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و مدیرکل استاندارد پاکستان، برنامه اجرای تفاهمنامه دوجانبه منعقدشده در سال گذشته درباره استانداردسازی ، کنترل کیفیت، تدوین استاندارد، آزمون...