تفاوت پایان نامه و مقاله علمی

کسب و کار

چطور پایان نامه را به مقاله علمی تبدیل کنیم؟

رودکسو
استخراج مقاله از پایان نامه اگر با موفقیت انجام گیرد، برای دانشجو فرصت‌های علمی خیلی خوبی ایجاد خواهد کرد! دانشجویانی که مقاله چاپ‌شده در مجلات...