برچسب: تيم بندي تخصصي پاسداران و بسيجيان قائمشهر براي امدادرساني به مناطق طوفان زده