جدیدترین نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی

کسب و کار

تخلفات حادثه‌ساز و مبلغ جریمه

رودکسو
تخلفات رانندگی، شامل طیف وسیعی از تخلفات است، که هرکدام از آن‌ها رعایت نکردن قانون محسوب شده و جریمه نقدی دارد. تخلفات رانندگی، نظم شهر...