برچسب: جشنواره ورزش همگانی

آخرین اخبار

قهرمانی دختران شیرازی در مسابقات آمادگی جسمانی جشنواره ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی

رودکسو
تیم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس قهرمانی این رشته را در جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور از آن خود کردند....
آخرین اخبار

قهرمانی میزبان در رقابت‌های آمادگی جسمانی/ پرونده مسابقات پسران بسته شد؛ رقابت دختران از ۲۷ مرداد

رودکسو
تیم آمادگی جسمانی دانشجویان واحد همدان با کسب رکوردهای عالی، قهرمانی این رشته را در جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور به نام خود...