برچسب: جنتی در جشن روز سینما چه گفت؟

پیش به سوی نوآوری تعاملی

رودکسو
  ۱) اجرای پروژه‌های باز و به هم پیوسته داخلی اگر شما بتوانید محیط مساعد و مطلوبی را در قالب اجرای پروژه‌های باز و به...

بدرقه فرهنگ شریف تا خانه ابدی

رودکسو
  عباس سجادی که اجرای این برنامه را عهده‌دار بود به قرائت پیام تسلیت پروین صالح، نوازنده و همسر هوشنگ ظریف پرداخت و گفت: فرهنگ...