برچسب: حسین حبیبی

علمی و فناوری

سهم ترافیک ارتباطات داخلی به ۵۵ درصد می رسد

رودکسو
به گزارش خبرنگار مهر،  نصرالله جهانگرد در مراسم از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که یکی از تکالیف وزارت ارتباطات مطابق با برنامه پنجم توسعه...