خرید لوازم التحریر

کسب و کار

راهنمای خرید تخته شاسی و زیردستی

رودکسو
تخته شاسی، بیش از یک تخته زیردستی نوشتاری قابل حمل است. مهم ترین کاربرد این ابزار، کمک به نگارش و نت برداری در مواقعی است که فضایی...