خشک کن سبزی

کسب و کار

دستگاه خشک کن میوه و سبزی

رودکسو
نسخه کوچک شده دستگاه های خشک کن میوه و سبزی را که در ابعاد و اوزان سبک طراحی و روانه بازار می کنند را برای کار در منزل...