برچسب: خیران ورزشیار در سراسر کشور فعال هستند

سایر رشته ها ورزشی

کیهانی:اعزام خواجوی با تصمیم من است/در کار ما دخالت نکنید

رودکسو
رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد اعتراضات اخیر و اعزام رئیس کمیته آموزش به عنوان سرپرست به المپیک ریو ۲۰۱۶ واکنش تندی نشان داد. مجید کیهانی...