برچسب: داستان یک ساعت

تفریحی و سرگرمی مطالب جالب و خواندنی

داستان یک ساعت (داستان کوتاه)

رودکسو
خانم مالارد بیماری قلبی داشت و برای این که بتوانند خبر مرگ همسرش را به او بدهند بسیار مراقب بودند. خواهرش ژوزفین خبر این فاجعه...