برچسب: دريافت لوح دستگاه برگزيده استاني جشنواره شهيد رجايي سال 94‏ ‏ توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي