دندانپزشکی

پزشکی و سلامت

استقبال از مشاوره دندانپزشکی آنلاین همزمان با شیوع مجدد کرونا

رودکسو
تبدیل شدن کرونا به پاندمی در دو سال گذشته تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره، روش‌های تحصیل و نحوه ارائه خدمات مختلف داشته است. به...