دندان مصنوعی

پزشکی و سلامتکسب و کار

0 تا 100 ایمپلنت های دندانی 1403

رودکسو
ایمپلنت دندان یک روش جایگزینی دایمی برای دندان‌های گمشده است. در این روش، یک جزء فلزی (معمولاً تیتانیم) به عنوان پیشانی (پیشانی) در استخوان فک...