برچسب: دهقان: کادر فنی از نتایج سیاه جامگان رضایت ندارد

سایر رشته ها ورزشی

محمدیان: مسابقات کشوری برای بیماران دیالیز و هموفیلی نیز برگزار می شود

رودکسو
نایب رئیس فدراسیون پیوند اعضا گفت:اعضای هیات رئیسه با برگزاری مسابقات برای بیماران دیالیز و هموفیلی موافقت کردند. لیلا محمدیان در گفتگو با خبرنگار گروه...