برچسب: رامین عرب

آخرین اخبار

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران معرفی شد

رودکسو
مهندس رامین عرب در حکمی از سوی رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری...