برچسب: رتبه خودرو سازی ایران

تفریحی و سرگرمی خودرو

رتبه جهانی ایران در تولید خودرو

رودکسو
رتبه جهانی ایران در شست تحلیل صنعت خودرو که روز سه شنبه برگزار شد ،  قدوسی مدیر تحقیق این کارگزاری عنوان کرد: برند ملی ایران...