برچسب: رقابتهاي بين المللي تايلند؛ رقيبان شمشير بازان دانشگاه ازاد مشخص شدند