برچسب: روانشناسي

آخرین اخبار علمی و فناوری

گسترش همکاری علمی دانشکده‌های علوم‌تربیتی و روانشناسی دو دانشگاه شیراز و شهید چمران

رودکسو
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده‌های علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه شهیدچمران اهواز توسط معاونان پژوهش و فناوری دو دانشگاه به امضاء رسید. تفاهم‌نامه همکاری...
آخرین اخبار اجتماعی

لزوم آنکال بودن روانشناس در بیمارستان‌ها / مصرف سموم‌کشاورزی بیشترین وسیله خودکشی در ایران

رودکسو
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت تاکید کرد مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیشترین موارد خودکشی با...