برچسب: روحانی:اعتدال ضرورت کار اطلاعاتی و هدف از آن آرامش مردم است

۱۰ جمله الهام بخش برای کارآفرینان

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از دی جی فارسی،پس بهتر است از ایده ها و الهامات کارآفرینان بزرگ درس بگیریم. سعی کنید یکی از ده...