ساخت سوله‌های صنعتی

کسب و کار

ساخت سوله‌های صنعتی با استفاده از پروفیل آهن

رودکسو
پروفیل آهن یا قوطی آهن از مقاطع پرمصرف فولادی است که در صنایع مختلف عمرانی، کاربردهای فراوانی دارد. بخش‌هایی مانند صنایع خودروسازی، صنایع الکترونیک و الکتریکی، صنایع...