برچسب: سجاد نيک پرست مدال نقره گرفت/ علي صادق زاده مدال برنز را به گردن آويخت/ عظيمي چهاردهمين مدال ايران را به ارمغان آورد