برچسب: سردار رحیم صفوی: نظام سیاسی عربستان فاقد مشروعیت و دموكراسی است

خانم هایی که همسر بی احساس دارند، بخوانند

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از مجله سیب سبز، گاهی فکر می‌کنید مثل یک سنگ نفوذناپذیر است. مردی که تصور می‌کردید با عشق شما را...