برچسب: سردار نقدی: با دادن آدرس‌های غلط نگوییم اقتصادمقاومتی محقق نمی‌شود /بدون رنج، گنج میسر نمی‌شود

کیهان همچنان مدافع عذرخواهی سعید مرتضوی بخاطر ماجرای کهریزک: اقدام او شایسته بود

رودکسو
کیهان همچنان مدافع عذرخواهی سعید مرتضوی بخاطر ماجرای کهریزک: اقدام او شایسته بود سخنگوی فراکسیون موسوم به امید! گفته است؛ «نامه عذرخواهی مرتضوی اعتراف نامه‌ای...