برچسب: سرلشگر سید رحیم صفوی:مرزداران با قاچاقچیان و اشرار قاطعانه برخورد کنند

۱۰ جمله الهام بخش برای کارآفرینان

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از دی جی فارسی،پس بهتر است از ایده ها و الهامات کارآفرینان بزرگ درس بگیریم. سعی کنید یکی از ده...