برچسب: سرور دانش: اکنون ضرورت بازخوانی آرمان‌های پیامبر (ص) بیش از هر زمانی احساس می‌شود

افغانستان

«دانش» نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل

رودکسو
  پیام آفتاب: «محمد سرور دانش»، معاون دوم ریاست جمهوری به نمایندگی از شرف غنی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تاریخ انتشار...