برچسب: سلفي خاص الهه حصاري

آخرین اخبار حوادث

تصادف مرگبار در اتوبان نیایش

رودکسو
خبرگزاری آریا-دومین حادثه در طی ماه های اخیر به دلیل بی احتیاطی در استفاده از گاز در بیمارستان رخ داد و جای تامل دارد. خبرگزاری...
آخرین اخبار حوادث

۲کشته در حادثه رانندگی استان مرکزی

رودکسو
خبرگزاری آریا-دومین حادثه در طی ماه های اخیر به دلیل بی احتیاطی در استفاده از گاز در بیمارستان رخ داد و جای تامل دارد. خبرگزاری...