برچسب: سولو

علمی و فناوری

ماشین الکتریکی ۱۵ هزار دلاری تک نفره

رودکسو
این اتومبیل تمام برقی، به تازگی وارد بازار شده است اما تفاوت های کوچکی با دیگر خودروهای الکتریکی موجود دارد. خودرو Electra Meccanica 2017 Solo...