برچسب: سپاه خود را براي مقابله با تهديدات فراروي انقلاب اسلامي آماده مي‌کند