شغل

کسب و کار

چگونه برای ورود به شغل در دوران پس از فارغ‌التحصیلی برنامه ریزی کنیم؟

رودکسو
برنامه‌ریزی مناسب چگونه است؟ یکی از مشکلاتی که همیشه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با آن برخورد می‌کنند، سردرگمی‌بعد از پایان دوران دانشجویی است. زمان دانشجویی بیشتر تمرکز...
کسب و کار

چرا جذب ایده ‌های کارآفرینی اهمیت دارد؟

رودکسو
رمز موفقیت در کارآفرینی جذب ایده ‌های کارآفرینی موضوع مهمی‌است. ابتدا اجازه دهید کمی‌در مورد کارآفرینی توضیح دهیم. داشتن شغلی که هم درآمد خوبی داشته...