برچسب: شگفتی سازی صرب ها کامل شد / مدال برنز المپیک بر گردن بسکتبالیست های صربستان

سایر رشته ها ورزشی

صعود کوهنوردان دانمارکی به دماوند

رودکسو
تیمی از کوهنوردان دانمارکی دوم شهریور سال جاری به بام ایران صعود خواهند کرد. بیت الله سیرایی سرپرست تیم اعزامی به دماوند در گفتگو با...