برچسب: صادرات هندوانه

کاهش ۸ برابری سطح زیر کشت هندوانه

رودکسو
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، محمود حجتی، گفت: با وجود اینکه اقتصاد گذشتگان تنها بر پایه کشاورزی بود، اما ملت فقیری نبودیم و سرافراز زندگی کردند و...