برچسب: طعنه زدن و استفاده از بعضی از ضرب‌المثل‌ها در کره شمالی ممنوع شد!

انتخاب بین منفعت و اصول اخلاقی

رودکسو
  ما تمام ایده هایمان را عملی کردیم و در آن زمان بود که فکر می‌کردیم خوب هم‌اکنون ما بر بال فرشتگان سواریم و همه...