عایق نانو

کسب و کار

جایگزین ارزان ایزوگام درایزوگام کالا !!

رودکسو
عایق نانو جایگزین ایزوگام از این ماده ضد آب برای عایق کاری و جلوگیری از نفوذ مویرگی در سطوح ساختمانی جدید و قدیم مانند: سطوح...