برچسب: «عبدالفتاح السیسی» ۹۳ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر را به خود اختصاص داده است

افغانستان

آموزش سربریدن در مهدهای کودک مصر

رودکسو
  تعدادی از مهد های کودک مصادر کارگاه هایی را برای آموزش نحوه قربانی کردن گوسفند به کودکان ترتیب دادند. تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵...