علت ضبط نکردن دوربین مداربسته

کسب و کار

علت ضبط نکردن هارد دوربین مداربسته چیست؟

رودکسو
گاهی اوقات پس از نصب دوربین مداربسته یا مدتها پس از آن هارد دوربین تصویری را ضبط نمی کند. برخی اوقات ممکن است که ضبط تصویر در...