برچسب: علوی:دستگاه‌های اطلاعاتی و حراستی نقش خودرا فارغ از دعواهای سیاسی ایفا کنند

بر سر این مسائل با همسرتان بحث نکنید!

رودکسو
به گزارش ۹صبح،  مطمئنا هیچ کس از دعوا با شریک زندگی اش لذت نمی برد. در زندگی مشترک، موضوعات زیادی وجود دارد که موجب اختلاف...