برچسب: غول آبي هنوز خواب است/ بوي توطئه عليه پرسپوليس مي آيد/ دلم براي استقلالي ها مي سوزد