فولاد گیلان

کسب و کار

طرح توسعه جدید مجتمع فولاد گیلان درقالب پروژه ریومپ خط نورد گرم

رودکسو
مجتمع فولاد گیلان با مدیریت رسول دانیال زاده (Rasoul Danialzadeh) از سال 1382 وارد چرخه تولید کشور شد. کارخانه این مجتمع واقع در شهرک صنعتی رشت در زمینی...