برچسب: قاضی‌پور از پاسخ وزیر نیرو قانع نشد/ اعزام تیمی به ارومیه برای بررسی جریمه‌های تعویض کنتور

ترفندهای استفاده از شبکه های اجتماعی برای استخدام افراد مناسب

رودکسو
به گزارش ۹صبح، به نقل از دیجی فارسی، بلکه نیاز دارند به سوی کارمندان خود بازگردند، کسانی که پژواک معتبری برای جنس کارفرما هستند تا...