برچسب: قیمت خودروهای خارجی

قیمت خودرو ۲۰ شهریور

رودکسو
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد ۱۶۴۰۱ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ سمند SE

قیمت خودرو ۱۰ شهریور ۹۵

رودکسو
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد ۱۶۴۰۱ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ سمند SE

قیمت خودرو ۱۱ شهریور ۹۵

رودکسو
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد ۱۶۴۰۱ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ سمند SE

قیمت خودرو ۲۰ مرداد ۹۵

رودکسو
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد ۱۶۴۰۱ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ سمند SE
تفریحی و سرگرمی خودرو

قیمت خودروهای خارجی ۱۸ اردیبهشت

رودکسو
خودرو – قیمت خودرو لیست زیر حاوی آخرین قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار ایران است .لازم به ذکر است تاریخ
تفریحی و سرگرمی خودرو

قیمت خودرو ۵ اردیبهشت ۹۵

رودکسو
قیمت خودرو لیست زیر حاوی آخرین قیمت خودرو های موجود در بازار ایران است .لازم به ذکر است تاریخ انتشار این