برچسب: قیمت و مشخصات Mini Cooper و Mini Cooper S (2016)

خیانت و زندگی مشترک

رودکسو
به گزارش ۹صبح ،تحقیقات جهانی نشان می‌دهند که به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از زوج‌ها به یکدیگر خیانت می‌کنند. البته اگر ترس...