برچسب: لشکر 30

نیروهای مسلح چشمان بینای امنیتی و دفاعی کشور هستند

رودکسو
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد غفاری عصر شنبه  در جمع نمایندگان نیروهای مسلح در استان گلستان، با اشاره به فرا رسیدن سالروز فرار شاه...