برچسب: ليگ قهرمانان اروپا؛ پيروزي سخت رئال و برد پر گل زنبورها