لیزر آبسه آنورکتال

پزشکی و سلامتکسب و کار

برای درمان آبسه مقعدی به چه دکتری باید مراجعه کرد؟

رودکسو
بیماری آبسه مقعدی یا آبسه آنورکتال از بیماری‌های نشیمنگاهی محسوب می‌شود و نیازمند درمان فوری است. این بیماری در اطراف سوراخ مقعد یا راست‌روده به...