مالیات

کسب و کار

مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر آن بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری

رودکسو
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یکی از رایج‌ترین مالیات‌های غیرمستقیم در جهان است. بر اساس کتاب ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در طول...