برچسب: محصص:کیفیت و نحوه بازیهای تدارکاتی اهمیت ویژه ای برای ما دارد

آخرین تمرین ملی پوشان بسکتبال ایران در ایتالیا

رودکسو
تیم ملی بسکتبال ایران آخرین تمرین خود را در سالن پالازا دلو اسپورت برگزار کرد. بائرمن سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال کشورمان تمام نفرات مورد...