برچسب: محمود خدادوست

پزشکی و سلامت

حجامت مورد تایید طب سنتی است/وضعیت موسسه حجامت ایران

رودکسو
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر محمود خدادوست اظهار داشت: وظیفه داریم که طب سنتی را ضابطه مند و قانون مند به...
پزشکی و سلامت

مرکز حجامت ایران مجوز نداشت

رودکسو
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود خدا دوست با بیان اینکه اگر فردی بخواهد در امر درمان مداخله کند، بر اساس نص صریح قانون باید...